Rola sektora IT w informacyjnej gospodarce sieciowej.

Społeczeństwo informacyjne znacząco różni się od poprzednio dominującego modelu. Swój charakter zmieniła także gospodarka. Opiera się ona na innym modelu. Jej jądrem jest obecnie globalna sieć rynków finansowych. Podstawą gospodarowania jest przemieszczanie kapitału i obracanie papierami wartościowymi. Ważną cechą kapitalizmu kognitywnego jest maksymalizacja wydajności podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorstw) poprzez sukcesywne wdrażanie technologii informatycznych. Duży jest w tym udział dynamicznie rozwijającego się sektora IT. W przedsiębiorstwie sieciowym dynamiczna jest także siła robocza – stale zmienia się sieć podejmowania decyzji i sposoby realizacji zadań. By odnaleźć się w takich realiach konieczne jest wypracowana do perfekcyjności umiejętność uczenia się i samoorganizacji. Pozwala to na osiągnięcie produktywności i konkurencyjności na dynamicznie zmieniających się rynkach światowych i lokalnych.

Cechy strukturalne społeczeństwa informacyjnego to: nastawienie na generowanie wiedzy i przetwarzanie informacji przy użyciu technologii IT opierających swoje funkcjonowanie na mikroelektronice, powiązanie wszystkich czynności w sieć o skali globalnych, deregulacja zatrudnienia – wypieranie form opartych na wertykalnych, nieelastycznych formach zatrudnienia, globalizowanie modeli informacyjnych.

Gospodarka informacyjna opiera się na globalnie zintegrowanej sieci ulokowanej w sieciach elektronicznych, które pozwalają na szybkie przeprowadzanie inwestycji. Mobilność kapitału skutkuje zwiększoną nieprzewidywalnością procesów ekonomicznych i utrudnia zabezpieczenie się przed wahaniami koniunktury. Najważniejszym kryterium skuteczności przedsiębiorstwa jest jego wartość giełdowa. Liderem wzrostu jest obecnie sektor IT zajmujący się programowaniem stron i serwisów internetowych. Jest to najbardziej dynamiczny i konkurecyjny sektor eksportowy. Specjalizacja eksportowa w tym obszarze to gwarancja rozwoju gospodarki krajowej. Nadwyżka eksportowa w obszarze wysokich technologii może się stać podstawą do międzynarodowego sukcesu na rynku. Ważne są także produkty oparte na bezpieczeństwie komunikacyjnym. Rola programistów ciągle rośnie. Sektor IT nieprzerwanie wykazuje duże zapotrzebowanie na specjalistów. Sektor IT to przyszłość nowoczesnego modelu gospodarki sieciowej.

Podczas gdy model tradycyjny skoncentrowany był na takich rzeczach jak zyski, dochody, długi, stabilność, środowisko integracyjne i polityka banku centralnego, współczesna gospodarka szybkości oparta na technologiach informacyjnych wyznaje takie wartości jak konkurencja, mobilność, prędkość, co powoduje niecierpliwość i duże oczekiwania.

Współczesne przedsiębiorstwa nastawione są na przetwarzanie informacji. Zmienia się przez to dynamika relacji między pracownikami, klientami i rynkami finansowymi. Zarządzanie i produkcja przyjmują postać sieci o globalnych zasięgu, które koordynowane są komputerowo. Podstawą produkcji jest przetwarzanie symboli, a konsumpcja oparta jest na doświadczeniu symbolicznym. Przyczynia się do wzrostu znaczenia marki. Relacja z klientami staje się usieciowiona – marketing, sprzedaż i dystrybucja przeniesione są w przestrzeń wirtualną.

Zapoczątkowane procesy przemian w gospodarce będą tylko przyspieszać. Stwarza to potrzebę na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza z branży IT, który zrzeszając się w ramach projektów będą w stanie odpowiedzieć na wyzwania współczesnego społeczeństwa sieciowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/ironizer/domains/greenit.pl/public_html/wp-content/themes/disto/single.php on line 290